Prelegenci 2023

Poznaj naszych pierwszych prelegentów

by inspirować i być inspirowanym.

Poznaj naszych znakomitych  prelegentów, którzy z taką samą pasją podchodzą do Metody Tomatisa®, jak do opieki nad klientem i wyników.

Dr. Joanna Ratyńska

Otolaryngolog i Konsultant Poziom 4 oraz Szkoleniowiec Metody Tomatisa® – Polska

Joanna przedstawi wyniki 5-letnich prac badawczych nad zastosowaniem Metody Tomatisa® u pacjentów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Badania były prowadzone w Warszawskim Szpitalu Dziecięcym.

Dr. Sanjay Subbaiah

Otolaryngolog z doświadczeniem w terapii głosu i połykania, Konsultant Metody Tomatisa® Poziom 3 – Indie

Sanjay omówi najnowsze badania w dziedzinie przetwarzania słuchowego i przedstawi wyniki pracy naukowej nad zaburzeniami głosu.

Dr. Sharmila Quenim Herr

Logopeda i Konsultant Metody Tomatisa® Poziom 4 – USA

Sharmila zaprezentuje wyniki swojej rozprawy doktorskiej dotyczącej zaburzeń przetwarzania słuchowego i omówi model badawczy, który może być wykorzystywany na szerszą skalę do badania skuteczności Metody Tomatisa®.

Françoise Nicoloff

Dyrektor Metody Tomatisa® w Australii, Konsultant Tomatisa® Poziom 4 i Trener – Australia

Françoise jest zarejestrowanym psychologiem z ponad 40-letnim doświadczeniem. Posiadając wiedzę na temat przetwarzania słuchowego i zaburzeń sensorycznych, wygłosi wykład pt. „Czy APD (Zaburzenie przetwarzania słuchowego) może współistnieć z ubytkiem słuchu? Studium przypadku osoby dorosłej„.

Maude Leroux

Terapeuta zajęciowy oraz konsultant i trener Tomatisa® L4 – USA

Podczas swojej prezentacji Maude będzie mówić o interocepcji i przewodnictwie kostnym. W szczególności omówi obecne naukowe rozumienie interocepcji, neuroanatomię, teorię poliwagalną dr S. Porgesa oraz podzieli się spostrzeżeniami, które dr Tomatis wykazał stosując komponent przewodnictwa kostnego w programach Metody Tomatisa®.

Maria Moell Lundqvist​

Konsultant Metody Tomatisa® Poziom 4 & Trener – Nowa Zelandia

Maria przedstawi jak szkoły w Nowej Zelandii stosują Metodę Tomatisa®. Omówi kluczowe wskaźniki, których używa i dlaczego, sposób realizacji programu oraz uzyskane wyniki w – Zalety Metody Tomatisa®: Zwiększanie umiejętności akademickich i mierzenie wyników w szkołach.

Aline Jalliet​

Trener głosu, Konsultant i Mentor – Francja

Przedstawiamy Nowe nagrania usprawniające pracę audiowokalną z dziećmi i dorosłymi. Wzmocnij swoją praktykę wokalną dzięki najnowszym nagraniom zaprojektowanym w celu optymalizacji wyników dla osób w każdym wieku.

Hilde Tinkl & Barbara Thima​

Konsultantki Metody Tomatisa® Poziom 4 & Trenerki – Austria

Znaczenie profesjonalisty jako osoby pracującej Metodą Tomatisa®: Jaki wpływ na pracę Metodą Tomatisa® ma nasze doświadczenie zawodowe? Jak ważne jest postrzeganie własnych ograniczeń, aby dobrze wykonywać swoją pracę? Jaką rolę odgrywa wymiana doświadczeń z kolegami Tomatisa® z innych dziedzin?

Thierry Gaujarengues​

Dyrektor Generalny TDSA – Luksemburg

W nawiązaniu do naszego motywu przewodniego – „A dream come true” (Spełnione marzenia), Thierry przedstawi swoją wizję pozytywnej rewolucji, która zoptymalizuje praktykę i skuteczność specjalistów Metody Tomatisa®.

Jean-Pierre Granier

Psycholog kognitywista, Konsultant Metody Tomatisa® Poziom 4 oraz Dyrektor ds. Szkoleń w TDSA – Francja

Jean-Pierre przedstawi nową metodę analizy testu uwagi słuchowej, która pozwoli lepiej rozumieć profile uwagi słuchowej klientów.

Valérie Gas

Psycholog kliniczny, konsultant Tomatisa® i międzynarodowy trener – Francja

NOWA PLATFORMA TED
Valerie zapozna nas z nową platformą TED, jej nowymi testami dla dzieci i dorosłych, opartymi na 3 strefach, jej nowymi funkcjami i tablicą wyników.

Guillaume Peter

Dyrektor ds. Marketingu w TDSA (Tomatis Developpement SA) – Luksemburg

Guillaume zaprezentuje Marketing Toolbox – kompleksowe rozwiązanie do budowania i rozwijania praktyki (aspekty biznesowe).

Charlotte Davies

Konsultant edukacyjny i Konsultant Metody Tomatisa® Poziom 4 – Wielka Brytania

Prezentacja Mind and Body Mastery – zestaw do treningu kognitywnego, który ma pomóc praktykom i konsultantom we wspieraniu ich codziennej praktyki.

Karina Jamkosián

Patolog mowy i języka, praktyk Tomatisa® – Hiszpania

Odkryj setki ćwiczeń, które można wykonywać z Forbrain® w centrum, które wzmocnią Twoją praktykę Tomatisa® podczas jej sesji: Forbrain® i Metoda Tomatisa®.

Caroline Hammett

Psycholog kliniczny, konsultant Tomatisa® i międzynarodowy trener – Francja

NOWA PLATFORMA TED
Valerie zapozna nas z nową platformą TED, jej nowymi testami dla dzieci i dorosłych, opartymi na 3 strefach, jej nowymi funkcjami i tablicą wyników.